კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

გამომცემლობა

|მედიცინა, რომელიც თავად საჭიროებს მკურნალობას, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


სიკვდილის ფაქტორის ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ ავადმყოფებსა და ექსპერიმენტულ ცხოველებში, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი / ზ.ხელაძე, ნ.სიდამონიძე


კრიტიკულ ავადმყოფთა მკურნალობის შორეული შედეგები კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, თ.მაზმიშვილი


მართვის სისტემების გავლენა კრიტიკულ ავადმყოფთა მკურნალობის შედეგებზე, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


მკურნალობის ღირებულების გავლენა კრიტიკულ ავადმყოფთა მკურნალობის შედეგებზე, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ ხელაძე


მიტოქონდრია, რომელიც "მაყურებელია" და ენერგიასაც გადასცემს სამყაროს, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


კვლავ E=mc2 და E=imc2 განტოლებების შესახებ, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


ადამიანის ერთი უჯრედის ქრომოსომულ აპარატს შეუძლია სამყაროში არსებული ყველა ინფორმაციის შენახვა, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


ანთროპოპიზიოლოგიური დიაგნოსტიკის პროგნოზული მნიშვნელობა სუსხლის მიმოქცევის პრედიქტორების იდენტიფიკაციისათვის გულ–სისხლძარღვთა სისტემის კრიტიკული მდგომარეობის / გ.ს.ბელქანია, ლ.რ.დილენიანი, ა.ს.ბაგრიი, ი.ვ.ღვინჯილია, ი.დ.მათიაშვილი, ს.ვ.ჯაიანი, ლ.გ.პუჩალსკა


სიკვდილის საწინააღმდეგო ანატოქსინის პროფილაქტიკური ეფექტის შესწავლა  / კრიტიკული მედიცინის, ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო


პოსტ–ოპერაციული სეპტიური პერიტონიტის მკურნალობის ოპტიმიზაციის ასპექტები კრიტიკული პაციენტებში, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო, სანკტ–პეტერბურგი, რუსეთი / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


"სიკვდილის ფაქტორის" და ბორელიების ანტიგენის შესაძლო იდენტურობის შესახებ, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ბარნაბიშვილი


ხანმოკლე და ხანგრძლივი მეხსიერების შეფასება კრიტიკული მედიცინის პერსონალში, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ე.ბიბილური, გ.ჩხარტიშვილი


ძვლის ტვინის ელექტრო სტიმულაციის შედეგები კრიტიკულ პაციენტთა მკურნალობისას, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი,თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, მ.გუტაშვილი


აუდიომეტრის ბგერითი ტალღებით გამოწვეული ელექტრო–ენცეფალოგრაფიული ცვლილებები კრიტიკულ პაციენტებში,კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, მ.მეტრეველი, ნ.ქუმარიტაშვილი, მ.ხვედელიძე


პიროვნების ტიპების განსაზღვრა კრიტიკული მედიცინის პერსონალში, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, ნ.თაბორიძე, ს.მახარაშვილი, თ.ქაჯაია


სიკვდილის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინის სამკურნალო და პროფილაქტიკური ეფექტის შესწავლა ექსპერიმენტში, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


"შიშის" ფენომენის წაშლის მცდელობანი ადამიანის გონებიდან, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / თ.ქურციკიძე, ზ.ხელაძე


ადამიანთა მეტყველებაში სიტყვა "მაგარის" ხშირი ხმარების გენეტიკური და ფსიქოლოგიური საფუძვლები, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


ადამიანთა მეტყველებაში სიტყვა "მაგარის" ხმარების გენეტიკური და ფსიქოლოგიური საფუძვლები, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე


ინფორმაცია თავისა და ზურგის ტვინის ერთობლივი გადანერგვის შესაძლებლობის შესახებ, კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო / ზ.ხელაძე, თ.კერძევაძე, ზვ.ხელაძე


ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |