კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

გამომცემლობა

|კონცეპტუალური მოსაზრებები შესავალის მაგივრად.


სიკვდილი, რომელიც სასიამოვნოა და სხვადასხვა, მაგრამ ისევე იბადება როგორც სიცოცხლე / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


შაქრიანი დიაბეტი და გლუკოზის მიმართ ტოლერანტობის დარღვევა გულის კორონარული დაავადების მქონე ავადმყოფებში / გ.ჩაფიძე, ს.კაპანაძე, ნ.დოლიძე, ნ.ლაცაბიძე, ნ.მეშველიანი. (აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი. თბილისი. საქართველო).


პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირება კრიტიკული ინსულტების დროს / ზ.ხელაძე, ე.ქარცივაძე, ზვ.ხელაძე. (საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი).


ბიოდიფენდერი _ ნანოტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ახალი თაობის საბრძოლო თავდაცვის ბიოლოგიური საშუალებები / მ.მ.დანიელოვი, ა.ო.სეპპერი. (SCIENCE, INC. / BIONOVA, INC. USA).


პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირება პოსტრეანიმაციული დაავადებისას / ზ.ხელაძე, კ.მუმლაძე, ზვ.ხელაძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


კარდიოჰემოდინამიკა ავე-რეტროგრადული დისოციაციისას / რ.შონია. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


მოხუცთა მკურნალობის თავისებურებები კრიტიკულ მედიცინაში / ზ.ხელაძე, ლ.ლობჟანიძე, ზვ.ხელაძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


კლინიკური და მორფოლოგიური მარკერების შესაბამისობა სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის მქონე კრიტიკულ და არაკრიტიკულ პაციენტებში / ნ.გორდაძე, მ.კაკაბაძე, უ.გაბუნია, ი.ყურელი. (ალ.ნათიშვილის სახ. მორფოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


დიაბეტური ტერფის მკურნალობა პლაზმური ნაკადით / ზ.ხელაძე, ა.ქისტაური, ს.ჯაიანი, ბ.ცუცქირიძე, ზვ.ხელაძე, გ.დევიძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


მონაცემები კრიტიკული მედიცინის კლინიკის მუშაობის დაგეგმარებისათვის. / ზ.ხელაძე, ნ.რამიშვილი, ხ.ფრუიძე, დ.ტაბაღუა, ზვ.ხელაძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


პლაზმური სხივების გამოყენება კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის მწვავე წყლულების მკურნალობის მიზნით ფილტვების ხელოვნურ ვენტილაციაზე მყოფ ავადმყოფებში / ზ.ხელაძე, ს.ჯაიანი, ბ.ცუცქირიძე, ზვ.ხელაძე, დ.ჩახუნაშვილი, გ.ჩახუნაშვილი. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


ავთვისებიანი ნეიროლეფსიური სინდრომის ორი შემთხვევა / ზ.ხელაძე, ც.ხარაიშვილი, ნ.მარშანია, ზვ.ხელაძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის კლინიკის 2009 წლის მუშაობის ანგარიში / ზ.ხელაძე, დ.ტაბაღუა, ნ.მარშანია, ზვ.ხელაძე. (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. თბილისი. საქართველო).


[ნიკოლოზ ლომთათიძე]


ავტორთა საყურადღებოდ.


ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |