კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

გამომცემლობა

|სარედაქციო კოლეგიის წევრთა მონაცემები


კონცეპტუალური მოსაზრებები შესავალის მაგივრად.


კრიტიკული მედიცინის სამსახური საქართველოში:წარსული, აწმყო და მომავალი. / ზ.ხელაძე (საქართველო)


სიცოცხლის გახანგრძლივების ალტერნატიული საშუალების შექმნა. / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (საქართველო)


ბიოლოგიური ინფორმაციის გადატანის მაკორეგირებელი ნანოტექნოლოგიური ძიებანი. / მ.დანიელოვი (აშშ)


“ახლი სიკვდილი” და “ახალი სიცოცხლე”. / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (საქართველო)


"დისემინაციული სისხლძარღვთა შიდა შედედების სინდრომი". / გ.ქილიფთარი (საქართველო)


ვაზო-ვაგალური სინკოპეს მკურნალობის მიმართულებათა შეფასება. / პ.ჯიანი (საფრანგეთი)


სეფსისისა და ინფექციურ გართულებათა პრევენცია კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს ინტერლეიკინ-2 მეშვეობით. / ნ.ქაჯაია, ს.მახარაშვილი, თ.ქაჯაია (საქართველო)


ქვეცნობიერების მართვის პრობლემები კრიტიკულ მედიცინაში. / ზ.ხელაძე, გ.ბექაია, თ.ქურციკიძე (საქართველო)


ოქსიტრილით TM ანტიოქსიდანტების ახალი თაობა კრიტიკულ მედიცინაში. / მ.დანიელოვი, ა.სეპპერი (აშშ), ზვ.ხელაძე (საქართველო)


ტურ-სინდრომი: პროსტატის ტრანსურეთრული რეზექციის გართულება. / ნ.ფიშერი, ჰ.მოტიგი (გერმანია)


კათეტერის მდებარეობის შერჩევის მეთოდი ეპიდურული გაუტკივარების წარმოებისას. / კ.ბუცხრიკიძე (საქართველო)


მწვავე ხანგამოშვებითი პორფირიის მკურნალობა კრიტიკული მედიცინის კლინიკებში. / ნ.მარშანია მ.ჩიკვაიძე, ე.ქარცივაძე, ნ.კერვალიშვილი, ლ.ურუშაძე, ლ.ლობჟანიძე, ც.ხარაიშვილი (საქართველო)


“სეფსისის პრობლემა კრიტიკული მედიცინის კლინიკებისათვის” (ნაციონალური კონფერენციის მასალები). / კ.მუმლაძე, ა.კნიშოვი (საქართველო)


ავტორთა საყურადღებოდ.


ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |