კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

კრიტიკული მეიდიცინის სტანდატრები - საქართველო


კრიტიკული მეიდიცინის სტანდატრები - საქართველო


საქართველოს სახელმწიფო ნორმატიული მოთხოვნები კრიტიკული მედიცინის სტრუქტურული ერთეულებისათვის.


1. ავთვისებიანი ჰიპერთერმია

2. ავთვისებიანი ჰიპერტონია


3. ანაფილაქსიური შოკი


4. ასთმური სტატუსი


5. ბოტულიზმი


6. განსაკუთრებით საშიში ინფექციები


7. გიენ ბარეს სინდრომი


8. გულის უკმარისობა


9. დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები


10. ეკლამფსია


11. ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი


12. ეპილეფსიური სტატუსი


13. ვეგეტატიური მდგომარეობები


14. ზურგის ტვინის ტრავმა


15. თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა


16. თავის ტვინის ინფარქტი


17. თავის ტვინის მადემიელინიზირებელი დაავადებები


18. თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (ურემია)


19. ინტოქსიკაციები


20. ინტრაკრანიური დაზიანება


21. ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა


22. კარდიოგენური შოკი


23. მიასთენია გრავის


24. მრავალი მიდამოს დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)


25. მწვავე პორფირია


26. სეპტიცემია, დაუზუსტებელი (სეპტიური შოკი)


27. სუნთქვის მწვავე უკმარისობა


28. სხვა ტეტანუსი, სამეანო ტეტანუსი


29. სხვა შოკი (ენდოტოქსიური შოკი)


30. ტერმინალური მდგომარეობა


31. ტოქსიური ენცეფალოპათია


32. ტრავმული შოკი


33. ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა


34. შაქრიანი დიაბეტი კომით


35. შოკი, დაუზუსტებელი (არადიფერენცირებული კრიტიკული მდგომარეობა)


36. ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)


|

| ©2014 | kritikuli medicinis instituti |