კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

დეპარტამენტები


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სამსახურებიკრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორი


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე


სამეცნიერო კვლევითი დეპარტამენტი


სასწავლო დეპარტამენტი


მართვის სამსახური


კრიტიკული მედიცინის სამსახური


ზოგად ქირურგიული სამსახური


ნეიროქირურგიული სამსახური


ანესთეზიოლოგიური სამსახური


საოპერაციო სამსახური


შინაგანი მედიცინის სამსახური


ნევროლოგიური  სამსახური


ნეფროლოგიური სამსახური


დიაგნოსტიკის სამსახური


ლაბორატორიული სამსახური


ფარმაცევტული სამსახური


ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

რეზიდენტურის სამსახური


მედდების სამსახური


უმცროსი მედდების სამსახური


|

| ©2014 | kritikuli medicinis instituti |