კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

|საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია

„ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში“

მეოთხე ნაციონალური კონფერენცია

თბილისის მესამე ერთაშორისო სიმპოზიუმი

სამეცნიერო პროგრამა

თბილისი, საქართველო

2011

 


თბილისის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (2011 წელი)

??? ??????????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ?????? Adobe Flash Player.

???????? ????????????? Adobe Flash Player


თავმჯდომარის სიტყვა: “კატასტროფების საწინააღმდეგო საერთაშორისო სისტემის “ახალი NATO” -ს შექმნის შემთხვევაში მეცნიერულ საფუძველად საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის თეორია მედიცინა შეზღუდული რესურსების დროს შეიძლება იქნას გამოყენებული.” / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქარველო)


“ნიუ-იორკი ახალი მეტრები კრიტიკული მედიცინისათვის.” / ვ.კვეტანი (ნიუ-ორკი, აშშ)


“საქართველო პირველი წარადგენს პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირების აპარატების საცდელ ნიმუშებს “Georgia-1”-ის სახელწოდებით.” / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


„გულ-მკერდის დაჟეჟილობის მენეჯმენტი.“ / ი.ჰატერი (კაირო, ეგვიპტე)


„თუმცა გარდაცვალების პროცესი სასიამოვნოა და თავად სიკვდილიც სხვადასხვაა, ამ საქმის უმთავრესი საიდუმლო მაინც სიკვდილის კოდის გამოსახულებაა.“ / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


“კრიტიკული მედიცინის ექიმთა იმუნური პასუხი მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება იმ ავადმყოფთა იმუნური პასუხისგან, რომელთაც ისინი მკურნალობენ.” / ნ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ბარნაბიშვილი, ე.ივანიძე, თ.ქაჯაია, ს.მახარაშვილი, ლ.ურუშაძე, ე.დავითაშვილი (თბილისი, საქართველო)


C- რეაქტიული ცილის და პროკალციტონინის დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა SIRS-ის და სეფსისის დროს.“ / ჩ.მიტაკა (ტოკიო, იაპონია)


„საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტმა შექმნა მართვის ახალი სისტემა კრიტიკული მედიცინისათვის.“ / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


„გულის უკმარისობა.“ / კ.ჰებერტი (მაიამი-ბიჩი, აშშ)


C - რეაქტიული ცილის, პროკალციტონინის, IL6 და IL8-ს დიაგნოსტიკური ღირებულება კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს.“ / ნ.ბარნაბიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ე.ივანიძე (თბილისი, საქართველო)


“ვაზოაქტიური მედიკამენტების გამოყენება ვაზოდილატაციური შოკის დროს.” / ა.მუჰამედ მუხარ (კაირო, ეგვიპტე)


„ახალი თაობის ნანოკომპლექსები წამალთა ტექნოლოგიისათვის.” / მ.დანიელოვი, ი.სეპპერი (ნიუ-იორკი, აშშ)


„ჰოსპიტალური სფეროს მზადყოფნა საგანგებო მდგომარეობების დროს.“ / ზ.უტიაშვილი, მ.დვალიძე (თბილისი, საქართველო)


„ქვეცნობიერის მართვის მეთოდები კრიტიკული ავადმყოფებისთვის." / თ.ქურციკიძე, ზ.ხელაძე ბრიუსელი, ბელგია - თბილისი, საქართველო)


„კრიტიკული ინსულტების გამოსავალზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი.“ / ე.ქარცივაძე, ზ.ხელაძე, ნ.ნინუა, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


“ელექტროენცეფალოგრაფიულ ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს.” / მ.ხაბურზანია, ზ.ხელაძე, ნ.ნინუა, ზვ.ხელაძე მ.ბერიძე, ნ.ქაჯაია, (თბილისი, საქართველო)


“კრიტიკულ ავადმყოფთა ოპერაციული მკურნალობის პრობლემები ინტრაცერებრული ჰემატომების დროს.” / თ.კერძევაძე, გ.გეგია, ზ.თვაური, ზვ.ხელაძე, ქ.კერძევაძე (თბილისი, საქართველო)


„სამედიცინო დახმარების ორგანიზება სამედიცინო დაწესებულებებში დაზარალებულთა მასიური შემოსვლის დროს.” / გ.გვასალია, ნ.ჯოხაძე, გ.კინწურაშვილი (თბილისი, საქართველო)


„კრიტიკულ ავადმყოფთა ინტრაჰოსპიტალურ სივრცეში ტრანსპორტირების თავისებურებანი.“ / მ.დვალიძე, დ.დვალიძე, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ი.სტრელნიკოვი, ზა.ხელაძე. (თბილისი, საქართველო)


„მწვავე კორონალური უკმარისობა ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომის დროს.“ / ნ.ქათამაძე, ა.ქისტაური, მ.ჯიბლაძე (თბილისი, საქართველო)


„ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები და მათი დაცვა საქართველოში.“ / ზვ.მათიაშვილი (თბილისი, საქართველო)


„სამედიცინო ობიექტების საპატენტო დაცვის თავისებურებანი.“ / დ.იობაშვილი (თბილისი, საქართველო)


„ოპერაციის შემდგომი ადრეული პერიოდის ინფექციური გართულებების ანალიზი საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში.“ / ბ.ირემაშვილი, ზ.ხელაძე, გ.გვასალია, ზვ.ხელაძე, ბ.კვინიხიძე, ს.დიდია, რ.აღლემაშვილი, ლ.ქაჯაია, შ.შიოშვილი (თბილისი, საქართველო)


„ინტერლეიკინების ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ ავამყოფთა სისხლში, ძვლის ტვინში და ლიქვორში.“ / ნ.ბარნაბიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, ე.ივანიძე, მ.ტყემალაძე, თ.მაზმიშვილი (თბილისი, საქართველო)


„კალიკრეინ-კინინური სისტემის ინჰიბიტორები მიოკარდიუმის ინფარქტის რეპერფუზიული გართულებების პრევენციისათვის.“ / ა.ქისტაური, ა.კოროტკოვი, მ.ჯიბლაძე, ან.ქისტაური-სერვანტესი, ა.კოროტკოვა, ნ.ქათამაძე (თბილისი, საქართველო. კოპენჰაგენი, დანია. მოსკოვი, რუსეთი)


„ნარკოზის ოპტიმალური სახეების შემუშავება კატასტროფებისათვის.“ / ს.ქაჯაია, ხ.ხავთასი (თბილისი, საქართველო)


„ანტიენდორფინული ეფექტის მქონე პრეპარატებით მკურნალობის პირველი შედეგები კრიტიკულ მედიცინაში.“ / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


„ღვიძლის მარცხენა წილის რეზექციის მოდერნული მეთოდი.“ / მ.სორელი, ი.ჭანუყვაძე, ა.ვალეანუ, დ.ზიპპელ, რ.შაპირო, მ.პაპა, მ.კობერიძე (თელ-ავივი, ისრაელი. თბილისი, საქართველო)


„იმუნური პასუხის უჯრედულ და ჰუმორულ ფაქტორთა ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ ავადმყოფთა ძვლის ტვინში.“ / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ნ.ბარნაბიშვილი, ა.ფალავანდიშვილი (თბილისი, საქართველო)


„ცნობილ ადამიანთა მკურნალობის თავისებურებანი კრიტიკულ მედიცინის კლინიკაში.“ / ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


„კოსმოსურ ფაქტორთა გავლენა კრიტიკულ ავადმყოფთა მკურნალობის პროცესზე.“ / ნ.რამიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


„ქირურგიული ინფექციის მკურნალობის ოპტიმალური სისტემის შემუშავება.“ / ს.ჯაიანი, ო.ქუტიძე, ბ.ცუცქირიძე, თ.ჟორჟოლაძე, დ.ჩახუნაშვილი, გ.ჩახუნაშვილი (თბილისი, საქართველო)


„პოსტრეანიმაციული დაავადების მკურნალობის შედეგები კრიტიკული მედიცინის კლინიკაში.“ / კ.მუმლაძე, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, მ.არჩვაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


„კრიტიკული მედიცინის მიღწევები ღრმად მოხუცთა ასაკში.“ / ც.ხარაიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


„ახალი თაობის ანტიოქსიდანტები კრიტიკული მედიცინისათვის.“ / ვ.სეპპერი. ზვ.ხელაძე (ნიუ-იორკი, აშშ. თბილისი, საქართველო)


„თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მაჩვენებლების ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს.“ / ვ.ტყემალაძე, ზ.ხელაძე, ნ.ნინუა, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


„იმუნური პასუხის ცვლილებანი კრიტიკულ ავადმყოფებში ძვლის ტვინის ელექტრული იმპულსებით და ეპინეფრინით დამუშავების დროს.“ / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ნ.გოგებაშვილი, ნ.ბარნაბიშვილი, მ.ტყემალაძე, თ.მაზმიშვილი (თბილისი, საქართველო)


„ორგანიზმის იმუნური პასუხი და ლიმფოციტების სპონტანური აპოპტოზი ტრავმული შოკის დროს.” / მ.წიკლაური, ლ.ალადაშვილი, ი.თაბორიძე (თბილისი, საქართველო)


თავმჯდომარის სიტყვა: „თბილისის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმის იდეებმა მუშაობა უნდა გააგრძელონ ცხოვრებაში დამკვიდრებისათვის.” / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


რეზოლუციის მიღება:


„კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის 2011 წლის კლინიკური მუშაობის შედეგები." / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |