კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

|საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია

„ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში“

მეშვიდე ნაციონალური კონფერენცია

თბილისის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

სამეცნიერო პროგრამა

თბილისი, საქართველო

2014

 


თბილისის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (2014 წელი)

??? ??????????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ?????? Adobe Flash Player.

???????? ????????????? Adobe Flash Playerკონცეპტუალური მოსაზრებები შესავლის ნაცვლად / ზურაბ ხელაძე, ზვიად ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
სამყარო, რომლის შექმნის და მდგრადობის საფუძველი კრიტიკული მდგომარეობებია / .ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
მართვის დისტანციური სისტემები კრიტიკულ მედიცინაში – რეალობა და პერსპექტივები / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ი.სტრელნიკოვი, ზ.ნასრი (თბილისი, საქართველო. დამასკო, სირია)
პლაზმური სხივების გამოყენება ჩირქოვან-სეპტიკური გართულებებისას კრიტიკულ მედიცინაში / ბ.ცუცქირიძე, .ჯაიანი, .კვიციანი, .ჩახუნაშვილი, .ჩახუნაშვილი, გ.ცუცქირიძე (თბილისი, საქართველო. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი)
წყლისა და ელექტროლიტების ჰომეოსტაზის დარღვევების ახალი საკორექციო საშუალება კრიტიკული მდგომარეობის დროს / ..გალუშკო (კიევი, უკრაინა)
ძვლის ტვინის ელექტრო სტიმულაცია კრიტიკულ ავადმყოფთა სტანდარტული მკურნალობა უნდა გახდეს / .ხელაძე, ზვ.ხელაძე, .ქარცივაძე, .ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)
მეხსიერების და ინტელექტის შეფასება კრიტიკულ ავადმყოფებში / ზ.ხელაძე, გ.ჩხარტიშვილი, ე.ბიბილური, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
დოფამინის ცვლილებების შესწავლა კრიტიკულ პაციენტებში / ნ.ბარნაბიშვილი, ე.ივანიძე, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო. ტაშკენტი, უზბეკეთი)
ინტენსიური ზრუნვის ევროპის საზოგადოების ეგიდით წარმოებული კრიტიკული პნევმონიების მულტიცენტრული კვლევის ანალიზი საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში / .ხელაძე, ზვ.ხელაძე, .რამიშვილი, .ქურციკიძე (თბილისი, საქართველო. ბრიუსელი, ბელგია)
სიცოცხლის მეცნიერების ნანოტექნოლოგიური კვლევები ადამიანის ორგანიზმის პოსტაგრესიული რეაქციების და კრიტიკული მდგომარეობების დროს / ..დანიელოვი (ნიუიორკი, აშშ)
პიროვნების ხასიათის შესწავლა კრიტიკულ ავადმყოფებში / ნ.რამიშვილი, ნ.თაბორიძე, ს.მახარაშვილი, თ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ,ხელაძე, ტ.კ.კავაანგერი, შ.შივანანდა (თბილისი, საქართველო. ვინზდორონტარიო, კანადა. ბანგალორე, ინდოეთი)

კალციუმის ჰომეოსტაზი კრიტიკული მდგომარეობით გართულებულ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებში / ა.ქისტაური, მ.ჯიბლაძე, ან.ქისტაური, დ.გაბუნია (თბილისი, საქართველო. ლუნდი, შვედეთი)
დიაბეტური ტერფის“ ქირურგიული მკურნალობა მოხუცი ასაკის კრიტიკულ ავადმყოფებში / .დიდია, .ქისტაური, .ჯაიანი, .ელიგერი, .პეტაშვილი, .აჯამოვა (თბილისი, საქართველო. იერუსალიმი, ისრაელი)
პოსტკრიტიკული პერიოდის დეპრესიის მკურნალობა / ი.დიმიტროვსკაია, .ქაჯაია, .ხელაძე, ზვ.ხელაძე (მოსკოვი, რუსეთი. თბილისი, საქართველო)
ინტრაცერებრული ჰემატომების ქირურგიული მკურნალობის ანალიზი / .კერძევაძე, .გეგია, .კერძევაძე, ზვ.ხელაძე, .აბრამოვი (თბილისი, საქართველო. მოსკოვი, რუსეთი)
ელექტროენცეფალოგრაფიული ცვლილებები კრიტიკულ ავადმყოფებში / მ.ხაბურზანია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, დ.ყაზაიშვილი (თბილისი, საქართველო)
მუსიკის გავლენა კრიტიკული ავადმყოფების ელექტროენცეფალოგრამაზე / .ნიქაბაძე, .ხელაძე, ზვ.ხელაძე, .კალანდია (თბილისი, საქართველო)
ლოცვისას აღმოცენებული თავის ტვინის ელექტრული აქტივობის მანიფესტირება მართმადიდებელ ქრისტიან ავადმყოფებს შორის / მ.მეტრეველი, .ხელაძე. ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
ჰიპერფიბრინოგენემია და მისი როლი ანთების დროს / .მურადაშვილი, .ჯარიაშვილი, ..ტიაგი, .ლომინაძე (ლუისვილი, კენეტიკუტი, აშშ. თბილისი, საქართველ)
სიმპოზიუმის რეზოლუცია
ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395
| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |