კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

|საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია

„ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში“

მერვე ნაციონალური კონფერენცია

თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

სამეცნიერო პროგრამა

თბილისი, საქართველო

2015

 


თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (2015 წელი)

??? ??????????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ?????? Adobe Flash Player.

???????? ????????????? Adobe Flash Player“სხვა” კრიტიკული მედიცინა 21-ე საუკუნისათვის-მართვის პრობლემები / ზ.ხელაძე,ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)

“სხვა” კრიტიკული მედიცინა 21-ე საუკუნისათვის - მკურნალობის პრობლემები / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


სეროტონინი კრიტიკულ ავადმყოფებში / ზ.ხელაძე, ნ.ბარნაბიშვილი, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, ე.ივანიძე (თბილისი, საქართველო)


ბგერითი ტალღების გავლენაკრიტიკულ ავადმყოფთა თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევაზე / ზ.ხელაძე, ე.ბიბილური, გ.ჩხარტიშვილი, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


მეხსიერებისა და ინტელექტის შესწავლა კრიტიკულ ავადმყოფებში / ზ.ხელაძე, გ.ჩხარტიშვილი, ე.ბიბილური, ზვ.ხელაძე, თ.ქურციკიძე (თბილისი, საქართველო)


“ანესთეზიოლოგია - რეანიმატოლოგიის” და “კრიტიკული მედიცინის” ჩამოყალიბება საქართველოში / ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


მრავალეტაპიანი ქირურგიული ოპერაციები კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებში / ს.დიდია, თ.კერძევაძე, ჯ.პეტაშვილი, ლ.აჯამოვა, მ.აკობია, ნ.ქუმარიტაშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


პრაქტიკული ეთიკის მიმართულებები კრიტიკული (ინტენსიური) ზრუნვის მედიცინის ერთეულებისათვის / გ.მ.გურმანი (ბერ შევა, ისრაელი)


ახალი მკურნალობა კრიტიკული ავადმყოფებისავის - ძვლის ტვინის ელექტრო სტიმულაციის შედეგები კრიტიკულ პაციენტთა მკურნალობისას / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, მ.გუტაშვილი (თბილისი, საქართველო)


კრიტიკულ ავადმყოფთა პიროვნული ხასიათის შესწავლა / ზ.ხელაძე, ნ.თაბორიძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, ს.მახარაშვილი, დ.კალანდია, მ.გუტაშვილი, ტ.კავაანგერი, ს.შივანანდა (თბილისი, საქართველო. ვინზდორი ონტარიო, კანადა. ბენგალორე, ინდოეთი)


მსხვილი ნაწლავის სიმსივნური წარმონაქმნიდან სისხლდენის ენდოსკოპიური
მეთოდით მკურნალობის გამოცდილება
/ ბ.ცუცქირიძე, ს.ჯაიანი, ნ.კვიციანი, გ.ცუცქირიძე (თბილისი, საქართველო. სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი)

სპინალური ანესთეზიის თავისებურებები მოხუცთა ასაკის კრიტიკულ პაციენტებში შეზღუდული რესურსების დროს / მ.იაკობიძე, ს.დიდია, ჯ.პეტაშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


ორთოდოქსული ქრისტიანული ლოცვების გავლენა ეეგ ცვლილებებზე უგონო კრიტიკულ ავადმყოფებში / ზ.ხელაძე, მ.მეტრეველი, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


მრავალფუნქციური სტიმულატორი კრიტიკული ავადმყოფებისათვის / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ი.სტრელნიკოვი (თბილისი, საქართველო)


პლაზმაფერეზის გამოყენება კრიტიკულ პაციენტებში / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, ს.ჯაიანი, თ.აბრამოვი (თბილისი, საქართველო. მოსკოვი, რუსეთი)


საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის 2014 წლის კლინიკური მუშაობის ანგარიში / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, მ.გუტაშვილი, დ.კალანდია, მჯ.იაკობიძე, ხ.სიხარულიძე, თ.ბაღაღოშვილი, ხ.შინჯიკაშვილი, თ.მაზმიშვილი, ჯ.პატარიძე (თბილისი, საქართველო)


“TREATWART” - კანის ვირუსული წარმონაქმნების ახალი სამკურნალო საშუალება / ა.სეპპერი, დ.ტაბიანი, ა.პიანა (ნიუ ორკი, აშშ)


ეს რა საოცარი მიზნით შესაძლოა შეიქმნა სამყარო და რა იდუმალი მისიით მოევლინა ადამიანი ამ სამყაროში / ზ.ხელაძე,ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


ახალი მართვის სისტემები კრიტიკულ მედიცინაში დაფძნებული ინტერნეტზე (თბილისი, საქართველო) ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე


ბარძაყის ნერვის ბლოკადის გავლენა ტროხანტერზე წარმოებული ოპერაციის შემდგომი დისფუნქციის გამოვლენაში / ა.ჰ.ონუტუ, ე.ფატნიცი (კლუჯ - ნაპოსა, რუმინეთი. ჩისინაუ, მოლდოვეთის რესპუბლიკა)


ახალი სტანდარტები ნახშირწყლოვანი ცვლის მოწესრიგებისათვის კრიტიკულ პაციენტებში / ალ.ქისტაური, მ.ჯიბლაძე, ან.ქისტაური (თბილისი, საქართველო. კოპენგაგენი, დანია)


ინტრაცერებრული ჰემატომის ქირურგიული მკურნალობის სტანდარტი / თ.კერძევაძე, გ.გეგია, ქ.კერძევაძე, ზვ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, თ.აბრამოვი (თბილისი, საქართველო. მოსკოვი, რუსეთი)


სიცოცხლის მეცნიერების ნანოტექნოლოგიური მიდგომა ჭრილობების შეხორცების პრეპარატების შექმნაში და კრიტიკული მედიცინაში / მ.დანიელოვი (ნიუ ორკი, აშშ)


ინფორმაცია ადამიანის თავის და თავის ტვინის გადანერგვისათვის მზადების შესახებ / ზ.ხელაძე, თ.კერძევაძე (თბილისი, საქართველო)


[პროფესორ გიორგი ჩახუნაშვილის მოსაგონარი]


ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395
| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |