კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

|საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია

„ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში“

მეხუთე ნაციონალური კონფერენცია

თბილისის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

სამეცნიერო პროგრამა

თბილისი, საქართველო

2012

 


თბილისის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (2012 წელი)

??? ??????????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ?????? Adobe Flash Player.

???????? ????????????? Adobe Flash Player


თავმჯდომარის სიტყვა: მედეადან 3500 წლის შემდეგ საქართველო კვლავ ცდილობს გახდეს ლიდერი კრიტიკულ მედიცინაში / ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)


ქრისტედან ორჯერ ათასი წლის შემდეგ გარდაცვალების პროცესი სასიამოვნოდ მოჩანს და მას გენომში "დამარხული" სიკვდილის კოდი განსაზღვრავს / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქარველო)


მწვავე ინტერსტიციური პნევმონიის შეტევის მკურნალობა / ჩ.მიტაკა, მ.იამამოტო, ტ.ტოიოფუკუ, მ.ჯიბიკი, გ.ჰარაგუჩი (ტოკიო, იაპონია)


საქართველო წარადგენს "Georgia-1" და "Georgia-2" თაობის აპარატებს კოსმოსური ფრენების სამედიცინო მომსახურებისათვის / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე (თბილისი, საქარველო)


სიციცხლის მეცნიერება ნანოტექნოლოგიაში ახალი თაობის გადამტანი სისტემების შექმნა / მ.დანიელოვი (ნიუ-იორკი, აშშ)


ქართული საეკლესიო საგალობლები აუმჯობესებენ უგონო მდგომარეობაში მყოფ კრიტიკულ ავადმყოფთა თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევას და ზრდიან იმუნოკომპეტენტურ T-ლიმფოციტთა პროლიფერაციის უნარს ერთმიმართულებიან შერეულ კულტურებში / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ვ.ტყემალაძე (თბილისი, საქარველო)


კრიტიკული ავადმყოფები უფრო უკეთესად ამჟღავნებენ მომავლის წინასწარგანჭვრეტის უნარს, ვიდრე ამას მათი მომსახურე სამედიცინო პერსონალი აკეთებს / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.ქაჯაია, ც.ხარაიშვილი (თბილისი, საქართველო)


მაგისტრალური პორტული ტრაქტის ნაღველ-სისხლძარღვოვანი არქიტექტურა / ი.ჭანუყვაძე, ვ.არჩვაძე, მ.სორელი (თბილისი, საქართველო. თელ-ავივი, ისრაელი)


საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის ავადმყოფის პატრონებს ონ-ლაინ რეჟიმში შეუძლიათ უყურონ თავიანთ ავადმყოფთა მკურნალობის პროცესს და გაიგონ ინფორმაცია მისი მდგომარეობის შესახებ / ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ლ.ურუშაძე, ი.სტრელნიკოვი, ზა.ხელაძე, ე.ახობაძე, ი.ნასრი (თბილისი, საქარველო; დამასკო, სირია)


ინფიცირებული დიაბეტური ტერფის კლინიკური თავისებურებანი და მკურნალობა / ა.ქისტაური, გ.დევიძე, მ.ჯიბლაძე, ა.ქისტაური-სერვანტესი (თბილისი, ქუთაისი, საქართველო. ლუნდი, შვედეთი)


ნანოტექნოლოგიურად შექმნილი ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის ნანოკომპლექსების გამოყენება აკნესა და აკნეს შემდგომ პერიოდში / ა.სეპპერი, მ.დანიელოვი (ნიუ-იორკი, აშშ)


მართული ჰიპოტენზია ინტრაცერებრული ჰემატომების მკურნალობისათვის / თ.კერძევაძე, გ.გეგია, ზ.თვაური, ქ.კერძევაძე (თბილისი, საქართველო)


სედაციის გამოყენება კრიტიკული ავადმყოფების მკურნალობის პროცესში / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, მ.ტყემალაძე (თბილისი, საქართველო)


"კატეფსინ-S" და "ოვომუცინის" სადიაგნოზო მნიშვნელობა კრიტიკულ ავადმყოფებში / ნ.ბარნაბიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ე.ივანიძე (თბილისი, საქართველო. ტაშკენტი, უზბეკეთი)


პროგნოზულ ანალოგიური შკალა შეზღუდული რესურსების მქონე კრიტიკული მედიცინის კლინიკებისათვის / ზ.ხელაძე, კ.მუმლაძე, ზვ.ხელაძე, თ.გარდაფხაძე (თბილისი, საქართველო)


ჰემოსტაზის შედარებითი შეფასება, მიოკარდიუმის ინფარქტის თრომბოლიზური მკურნალობის პირობებში / ა.ქისტაური, ა.კოროტკოვი, ა.კოროტკოვა, მ.ჯიბლაძე, ა.ქისტაური-სერვანტესი (თბილისი, საქართველო. მოსკოვი, რუსეთი. ლუნდი, შვედეთი)


ახალი ,,პროტოკოლები” კრიტიკულ მედიცინაში შეზღუდული რესურსების მქონე ქვეყნებისათვის / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ე.ქარცივაძე, ს.მახარაშვილი, თ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)


ენდოსკოპიის გამოყენება კრიტიკულ ავადმყოფთა დიაგნოზის და მკურნალობის პროცესში / ბ.ცუცქირიძე, ს.ჯაიანი, დ.ჩახუნაშვილი, გ.ჩახუნაშვილი, ნ.კვიციანი (თბილისი, საქართველო)


ხანგრძლივად მიმდინარე კრიტიკულ მდგომარეობათა მართვა გამოადგება კი ეს მონაცემები კოსმოსურ მედიცინას / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.რამიშვილი (თბილისი, საქართველო)


ძვლის ტვინის იმუნოკომპეტენტური ფუნქციის შესწავლილი შედეგები კრიტიკულ ავადმყოფებში / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ა.ფალავანდიშვილი, ნ.ბარნაბიშვილი, (თბილისი, საქართველო)


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის 2012 წლის კლინიკური მუშაობის ანგარიში / ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ე.ქარცივაძე (კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, თბილისი საქართველო)


სიმპოზიუმის რეზოლუცია


თბილისის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის მიმართვა


[ივანე ლაზარე ლაზარიშვილი]


ყველა საავტორო უფლება დაცულია Ó UDC (uak) 616-036.8-08. b-395


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |