კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

გამომცემლობა


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის, კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციის და საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ოფიციალური გამომცემლობა


"ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში"
მესამე ნაციონალური კონფერენცია
თბილისის მეორე საერთაშორისო სიმპოსიუმი
სამეცნიერო პროგრამა
თბილისი, საქართველო
2010

"ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში"
მეოთხე ნაციონალური კონფერენცია
თბილისის მესამე საერთაშორისო სიმპოსიუმი
სამეცნიერო პროგრამა
თბილისი, საქართველო
2011

"ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში"
მეხუთე ნაციონალური კონფერენცია
თბილისის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოსიუმი
სამეცნიერო პროგრამა
თბილისი, საქართველო
2012

"ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში"
მეექვსე ნაციონალური კონფერენცია
თბილისის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოსიუმი
სამეცნიერო პროგრამა
თბილისი, საქართველო
2013

"ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში"
მეშვიდენაციონალური კონფერენცია
თბილისის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოსიუმი
სამეცნიერო პროგრამა
თბილისი, საქართველო
2014

"ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში"
მერვე ნაციონალური კონფერენცია
თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი
სამეცნიერო პროგრამა
თბილისი, საქართველო
2015

სააქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი აგრძელებს საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეების მიღებას რეზიდენტურასა და დოქტორანტურაში. რეზიდენტურის პროგრამის დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერტსიფიკატი, ხოლო დოქტორანტურა დამთავრებულებს მიენიჭებათ PhD წოდება. მიიღებიან უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე პირები. სწავლების ხანგრძლივობა რეზიდენტურაში 3 - 5 წელია, დოქტორანტურაში - 3 წელი,უცხო ქვეყნის მოქანაქენი უზრუნველყოფილნი იქნებიან საცხოვრებელით.სწავლება ფასიანია. დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ.


ჟურნალი “კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინა” დაარსდა 2005 წელს. მისი დამფუძნებელია კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი და კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის ასოციაცია. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრები არიან წამყვანი სპეციალისტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჟურნალი არაკომერციული სახის გამოცემაა და მასში უფასოდ ქვეყნდება სამეცნიერო-პრაქტიკული ხასიათის შრომები. ჟურნალის ეგზემპლარები უფასოდ ვრცელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ექიმებს შორის. ჟურნალში სტატიები ქვეყნდება ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და რუსულ ენებზე. თუმცა უმთავრესი სამუშაო ენა ინგლისურია. ჟურნალი რეცენზირებადი და რეფერირებადი გამოცემაა. ყველა სტატია გადის რეცენზირებას კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ. ჟურნალის ყველა სტატია რეფერირდება რეფერატულ ჟურნალში “ქართული რეფერატული ჟურნალიhttp://tech.org.ge/GEO/QRJ_geo.html ჟურნალის ნომრები ინახება სახელმწიფო ბიბლიოთეკის (საქართველო), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის (საქართველო) და კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის (საქართველო) საცავებში. ასევე, ჟურნალის ნომრები ინახება აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკაში (აშშ), ბიბლიოთეკათა მსოფლიო ასოციაციის (აშშ) და ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკათა (აშშ) კატალოგებში. ჟურნალი გამოდის როგორც ბეჭდური (IშშN 1512 - 2689) ისე ელექტრონული ვერსიის (IშშN 1512 - 2689) http://www.ccmi.edu.ge / http://www.cccmj.ge / http://www.kheladze.ge სახით, რომლებიც ერთმანეთის იდენტურია.


|

| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |