"mTvaredan danaxuli dedamiwa", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"borcvebi", zeTi, 80-60sm


"paraleluri samyaroebi", zeTi, 80-60sm


"varskvlavebiT moWedili ca", zeTi, 80-60sm


"marsidan danaxuli dedamiwa", zeTi, 80-60sm


"Savi xvreli", zeTi, 80-60sm


"didi afeTqeba", zeTi, 80-60sm


"SoTa rusTaveli", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"Carli Caplini", zeTi, 80-60sm


"galaqtioni", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"ilia WavWavaZe", zeTi, 80-60sm


"ilia winaswarmetyveli", zeTi, 80-60sm


"ucxo planeteli", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"erekle meore", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"avtoportreti", zeTi, 80-60sm


"eqimi daviT lazariSvili", zeTi, 80-60sm


"vaJa fSavela", zeTi, 80-60sm


"mixeil danielovi", zeTi, 80-60sm


"mama ioane", zeTi, 80-60sm


"moZRvari", zeTi, 80-60sm


"uiliam folkneri", zeTi, 80-60sm


"beri gabrieli", zeTi, 80-60sm


"servantesi", zeTi, 80-60sm


"mixeil javaxiSvili", zeTi, 80-60sm


"giorgi gurjievi", zeTi, 80-60sm


"qalis portreti", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"bebia nina Rlontis da babua grigol xavTasis portreti", zeTi, 80-60sm


"ioane", zeTi, 80-60sm


"aisi", zeTi, 80-60sm


"daisi", zeTi, 80-60sm


"mTebi", zeTi, 80-60sm


"dedis portreti", zeTi, 80-60sm


"mamis portreti", zeTi, 80-60sm


"daviT da papuna Ciqovanebis portreti", zeTi, 80-60sm


"petre", zeTi, 80-60sm


"ieso", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gvirilebi", zeTi, 80-60sm


"kavkasioni", zeTi, 80-60sm


"lisis tba", zeTi, 80-60sm


"jvris monasteri", zeTi, 80-60sm


"gabriel episkoposis portreti", zeTi, 80-60sm


"petre iberis portreti", zeTi, 80-60sm


"mTebi", zeTi, 80-60sm


"guriis mTebi", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"ada Ciqovani da zviad xelaZe", zeTi, 80-60sm


"tba", zeTi, 80-60sm


"kaxeTis mTebi", zeTi, 80-60sm


"avtoportreti", zeTi, 80-60sm


"tye moskovis axlos golicinoSi", zeTi, 80-60sm


"yvarelis mTebi", zeTi, 80-60sm


"mTebi", zeTi, 80-60sm


"mTebi", zeTi, 80-60sm


"gazafxuli", zeTi, 80-60sm


"zafxuli", zeTi, 80-60sm


"Semodgoma", zeTi, 80-60sm


"zamTari", zeTi, 80-60sm


"medeas portreti", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"gogi gegeWkoris portreti", zeTi, 80-60sm


"ainStainis portreti", zeTi, 80-60sm


"beri gabrielis portreti", zeTi, 80-60sm


"avtoportreti", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"feodor dostoevskis portreti", zeTi, 80-60sm


"coxar xeTaZes portreti", zeTi, 80-60sm


"vladimer negovskis portreti", zeTi, 80-60sm


"ada Ciqovani da zurab xelaZe portreti", zeTi, 80-60sm


"sofiko Wiaureli portreti", zeTi, 80-60sm


"adam da eva", zeTi, 80-60sm


"abrami", zeTi, 80-70sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"mamakacis portreti", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"gza", zeTi, 80-60sm


"martorCenili", zeTi, 80-50sm


"Coloqi", zeTi, 35-60sm


"rwmenis kedeli", zeTi, 80-50sm


"qaquTi", zeTi, 70-50sm


"baxmaro", zeTi, 70-50sm


"erwos tba", zeTi, guaSi, 35-60sm


"baobabebi", zeTi, 70-50sm


"xeTajari", zeTi, 35-60sm


"mwvane mTebi", zeTi, 70-50sm


"mefe dimitri Tavdadebuli", zeTi, 20-30sm


"kavkasioni", zeTi, 50-35sm


"mefistofeli", zeTi, 35-45sm


"sueciis arxi", zeTi, 50-75sm


"ioane petriwi", zeTi, 45-35sm


"bJuJi", zeTi, 50-75sm


"gazafxuli", zeTi, 50-35sm


"mtkvris sanapiro", zeTi, 35-60sm


"don kixoti da sanCo pansa", zeTi, 55-50sm


"beThxoveni", zeTi, 50-35sm


"babuaCemi", grafika, 10-15sm


"amaRlebis kunZulebi", zeTi, 50-75sm


"wiTeli mTebi", zeTi, 70-50sm


"natvris xe", zeTi, 35-55sm


"yayaCoebi", zeTi, 50-35sm


"piramidebi", zeTi, 70-50sm


"Rame zRvaze", zeTi, 50-40sm